4.9.05

Garn Villa, naws a bore cynnar

Cefais ddiwrnod prysur iawn ddydd Gwener yn glanhau’r tŷ a thorri’r lawnt cyn mynd am Garn Villa, sef tŷ Alaw, i gael ymlacio cyn mynd i’r dref am y noson. Gwyliodd Elain, Ffion, Alaw a mi Pulp Fiction tra’n ‘mwynhau’ punch a baratowyd gan y merched (a gwin gwyn achos do’n i’m yn gallu dioddef y punch). Dwi ddim yn siwr beth oedd ynddo i gyd ond doedden nhw’n sicr ddim wedi dal yn ôl gyda rhai o’r cynhwysion, yn enwedig yr Energy Drink (fersiwn Lidl o Red Bull). Mae'r llun yn dangos Ffion yn mwynhau'r punch yn syth o'r grochan. Ar ôl cael swper o basta hyfryd iawn, fe ddaeth hi’n amser i ni adael am oleuadau llachar Aberystwyth ac am stafell dywyll ‘lan stâr’ y Cwps.

Mae mynd i nosweithiau naws Cymdeithas yr Iaith yn y Cwps ar ddydd Gwener cyntaf bob mis yn bleser anghyffredin. Ar yr un llaw, mae cyfle i gymdeithasu mewn awyrgylch hwyliog, Gymraeg, a chlywed bandiau da mewn lleoliad clos, ond ar y llaw arall mae’n gallu mynd yn gyfyng iawn yn sydyn iawn yno ac mae’n gas gen i’r amdo o fwg sydd yn yr wastad yn yr oruwchystafell. Dan Lloyd a Mr Pinc a Thangwystl oedd yn ein diddanu y mis yma. Recordiwyd rhywfaint o’r noson am y tro cyntaf yr wythnos hon, felly mae cân gan Tangwystl, Tro ar ôl Tro ac Alden Terrace gan Dan Lloyd a Mr Pinc yn fyw am byth, diolch i Rys Llwyd a’i liniadur. Mi wnes i gael fy synnu gan gymaint o bobl oedd yn y gig i ddweud y gwir, gan fod Aberystwyth difyfyrwyr a diymwelwyr yn gallu bod yn dawel iawn yn ystod mis Medi. Rhoddodd Tangwystl berfformiad da iawn - doeddwn i heb eu clywed cyn y gig yma, ond gan fy mod yn adnabod eu groupies ac un o'r aelodau, roedd gen i syniad o'r math o gerddoriaeth oedd yn aros amdandaf i, a cefais fy mhlesio. Braf oedd gweld saxophone yn cael ei ddefnyddio mewn gig Cymraeg! Wnes i ddim talu llawer o sylw i Dan Lloyd a Mr Pinc ac o beth glywais i, wnes i ddim colli llawer.

Mae tystiolaeth ffotograffaidd yn profi ein bod wedi mynd am Rummers, ger Pont Trefechan, ar ôl y Cwps, ond wnes i ddim aros yn rhy hwyr gan fy mod i’n gwybod fod siwrne fws i Gaerdydd, i Stadiwm y Mileniwm, yn fy aros y bore canlynol.

No comments: