4.9.05

Fe Ddaeth yr Awr

Fe gyrhaeddodd bore dydd Sadwrn yn rhyfeddol o gyflym, ac er fy mod wedi ymddiddan gyda’r toiled ar fy ngliniau yn ystod y nos, roeddwn i’n barod ar gyfer y diwrnod mawr - gem Cymru yn erbyn Lloegr. Rydw i wedi bod ar bob taith bêl droed mae’r ysgol wedi’i chynnig oddi ar y daith i weld yr Ucrain ym Mawrth 2001, y cyntaf i mi fod yn ddigon hen i allu mynd iddi, felly doedd dim amheuaeth y byddwn yn mynd i weld y gem olaf posib hefyd gyda’r ysgol.

Cawsom ginio ym McArthur Glen (toiledau hyfryd iawn yno, gyda llaw) a mynd yn syth am y Stadiwm ar ôl cyrraedd Caerdydd. Ry’n ni’n dueddol o gyrraedd y Stadiwm yn gynharach na’r rhelyw tra’n teithio gyda’r ysgol, felly roedd hi’n syndod gweld cyn gymaint o gynnwrf tu allan y Stadiwm mor gynnar yn y prynhawn. Dwi’n hoffi cyrraedd y gem yn gynnar a gwylio’r chwaraewyr yn cynhesu yn enwedig - mae’n eich galluogi chi i ymddangos yn Nostramdamusaidd os ry’ch chi’n sylwi ar rywbeth sy’n codi ei ben yn ystod y gem, fel oedd hwn a hwn yn ffit neu pryd fydd rhywun yn dod ymlaen fel eilydd. Ers i John Toshack gymryd lle Mark Hughes fel rheolwr Cymru, mae Roy Evans, cyn reolwr Lerpwl a’i gynorthwy-ydd wrth y llyw, yn paratoi y chwaraewyr cyn y gem a hynny reit o flaen y seddi y byddwn ni’n ei cael bob tro gyda’r ysgol! Dwi wastad yn mwynhau’r cyfle i weld legend mor agos!

Wnai ddim eich diflasu gyda’r hyn roeddwn i’n meddwl am dactegau’r ddau dim a rhyw bethau technegol, anniddorol felly, a dim ond dweud fy mod i’n falch iawn o’n perfformiad ni ar y dydd. Mae’n biti fod cyn lleied o sylw wedi bod yn y cyfryngau i’r cynnydd sydd wedi bod o dan Toshack ers iddo gymryd yr awennau, yn enwedig o gymharu’r perfformiad ddydd Sadwrn gyda’r un yn Old Trafford rhai misoedd yn ôl, a’r holl sylw wedi mynd i unai bwwio’r anthem ‘genedlaethol’ (ymunais yn y bwwio, gyda llaw) neu faint sydd angen i’r Saeson wella i ennill Cwpan y Byd.

Roedd hi’n deimlad od i gerdded oddi ar y bws, a hynny ym maes parcio’r ysgol, gan mai dyma’r peth olaf un i mi ei wneud gyda’r ysgol am byth. Beth bynnag, doedd dim amser i bendroni oherwydd yr eiliad y cyrhaeddais i adref roedd rhai i mi ddewis yr emynau ar gyfer y Sul. Rydw i wedi bod yn un o organyddion Capel y Garn ers cwpwl o flynyddoedd erbyn hyn, yn cymryd un Sul o bob wyth neu naw. Gwasanaethau heddiw oedd y ddau olaf i mi gyfeilio iddynt am dipyn o amser, mae’n debyg, felly fe wnes i ddewis un o fy hoff emynau i orffen y gwasanaeth y bore, fy ngwasanaeth olaf y tu ôl i'r organ, sef Aberystwyth o waith Joseph Parry.

1 comment:

Emma Reese said...

Shwmae Seiriol. Mae'n wych fod di wedi mynd i'r gêm! Gwrandawais i ar y we. Dw i'n meddwl bod ein bechgyn i wedi chwarae yn dda er gwaetha'r canlyniad. Mae dy flogiau yn ddiddorol iawn ac yn haws i ddysgwyr.