31.8.05

Dyn o Hamdden

Daeth fy stint yn y Llyfrgell Genedlaethol i ben heddiw, ar ddiwrnod ola’r mis, felly mae gen i fis cyfan ‘gwag’ o fy mlaen i baratoi cyn mynd am y Brifysgol. Dwi ddim yn meddwl y bydd Medi’n fis arbennig o brysur, ond mae cwpwl o bethau pwysig iawn ar droed. Mae’r gem fawr ddydd Sadwrn, ar y trydydd, ac fe fydda’i yno ar daith gyda’r ysgol, yna dydd Mawrth y chweched, mae cyngerdd ‘cartref’ Cerddorfa’r Tair Sir er mwyn rhoi cyfle i’r rhieni glywed y rhaglen o’r daith i Wlad Pwyl. Dwi’n bwriadu gwneud defnydd da o fy amser ‘rhydd’ a gwylio’r prawf olaf Cyfres y Lludw i gyd, y tro cyntaf i mi allu gwylio prawf cyfan yr haf yma, a gwneud rhywfaint o waith darllen cyn mynd am y Brifysgol, wrth gwrs.

Mae na ddau ddiwrnod pwysig iawn ym mis Medi yn Maes y Garn, sef pen blwydd Mam, ynghanol y mis, ac fy mhen blwydd i ar ddiwedd y mis. Dwi hefyd yn mynd i weld fy gig cyntaf mewn arena, i weld McFly yn Birmingham ar yr 17eg. Mae cyffro mwyaf y mis yn debygol o ddod reit ar y terfyn, gan mod i’n gwybod erbyn fod rhaid i mi fod yn y coleg ‘comfortably by 3pm’ (ar gadair esmwyth neu rywbeth) ar ddiwrnod olaf y mis.

No comments: