23.9.05

McFly


Un o’r pethau dwi fwyaf balch ohono o ran fy nghymeriad ydy fy chwaeth gerddorol. Mae ystod fy chwaeth yn eang iawn ac un dangosydd ydy edrych ar y 50 cân dwi wedi gwrando arnyn nhw fwyaf ar iTunes a’r iPod - Prince a Marilyn Manson i Joni Mitchell a Snoop Dogg. Faswn i’n hoffi meddwl am fy hun fel rhywun sydd â meddwl agored cerddorol, yn sicr ddim yn snob a rhywun sy’n hoff o gerddoriaeth pop yn enwedig.

Dydy hi’n ddim syndod, felly, fy mod i’n ffan o gerddoriaeth McFly sy’n fand o bedwar bachgen tua’r un oedran â mi sy’n chwarae cerddoriaeth pop. Pop da hynny yw, nid Louis Walsh-Westlife pop, ond Beatles/Who/Beach Boys pop. Nhw oedd yn gyfrifol am All About You sef cân Comic Relief eleni. Maen nhw wedi mynd i frig y siart senglau bedair gwaith ac mae eu dwy albym wedi mynd yn syth i rif un - y band ieuengaf erioed, yn iau na’r Beatles hyd yn oed, i gyrraedd rhif un gyda’u halbym gyntaf.

Rhyw chwe mis yn ôl, daeth cyhoeddiad fod y bechgyn yn mynd ar daith tuag at yr hydref, felly dyma benderfynu mynd i’w gweld yn yr NEC Arena yn Birmingham ar yr 17eg o Fedi a fyddai hefyd yn fath o ŵyl hwyl fawr i bawb cyn i ni fynd am y Brifysgol. Roeddwn i wedi bod yn yr NEC sawl gwaith cyn y gig, ond i’r Motor Show a phethau tebyg i hynny ac nid i’r Arena. I ddweud y gwir, doeddwn i erioed wedi bod mewn gig mewn arena yn unlle cyn dydd Mercher felly roedd gen i feddwl eithaf agored am beth i’w ddisgwyl o ran y llwyfannu a safon y sain.

The Famous Last Words oedd y band cyntaf i ymddangos - braidd yn crap. Tyler James ddaeth wedyn - olreit, bownsiodd rownd y llwyfan, llais eitha da. Wedyn, ar ôl i mi ymweld â’r lle gwerthu nwyddau, dechreuodd y sioe go iawn. Roedden ni tua deg rhes yn ôl o’r blaen, reit ar ben y bloc i ochr chwith y llwyfan. Felly seddi ardderchog.

Dechreuwyd rhan McFly o’r sioe gyda fideo ‘heist’ ar y waliau fideo anferth yna’r llen yn disgyn a’r band yn chwarae I’ve Got You a Nothing. Roedd y sioe i gyd yn broffesiynol - llwyfannu da, goleuo ardderchog a safon y sain yn llawer uwch na beth oeddwn i’n ei ddisgwyl. Dydw i ddim yn cofio trefn y set i gyd ond yr uchafbwyntiau i mi oedd: mash-up 5 Colours in her Hair / American Idiot; Ultraviolet, yn enwedig y goleuo; Tom yn codi o grombil y llwyfan yn chwarae baby grand; y rocio yn Pinball Wizard; peli tân yn codi o’r llwyfan ar y diwedd.

Yn sylfaenol - gig gwych. Lluniau yma.

1 comment:

dros said...

paff! ti di dwyn dy gerddoriaeth 'chwaethus' i gyd gen i! on: gai gal copi o cd prince plis? onn: penblwydd hapus! lle ti di mynd?