26.9.05

Ar fy mhen fy hun bach

Wel, mae hi bron yn amser i mi fynd allan i'r byd mawr, tu hwnt i Bow Street, ac am y Brifysgol. Mae fy ffrindiau i gyd wedi dechrau yn barod ac yng nghanol eu wythnosau glas erbyn hyn. Mae'r mwyafrif o'n ffrindiau wedi'i throi hi am Gaerdydd a rhai wedi aros yn Aberystwyth. Dechreuodd eu tymhorau dros y penwythnos felly dim ond fi sydd ar ôl (heb gyfri'r rhai sy'n cymryd blwyddyn 'allan'). Efallai bod hyn ddim yn ymddangos fel llawer o ddim ond mae fy mhen blwydd ddydd Mercher a dydy fy ffrindiau ddim yma i ddathlu gyda mi.

Mae'r paratoadau cyn gadael wedi mynd yn dda - fe aeth y rhieni a mi i Gaerfyrddin i siopa cwpwl o benwythnosau 'nôl yn prynu llestri a dillad ac fe lwyddais i gael popeth arall oedd angen arna i ar yr ochr goginio yn Tweed Mill. Yr unig beth dwi dal heb brynu ydy tegell. Peth cymdeithasol ydy tegell i mi gan fod yn gas gen i ddiodydd poeth. Bob un.

Yn anffodus, mae angen dechrau meddwl am bacio. Does gen i ddim llawer o lyfrau dwi am fynd gyda mi (argh angen darllen cyn mynd) ond mae gen i eitha lot o ddillad. Dwi'n mynd i fod yn byw yn adeilad Keynes (map o'r coleg yma) o fewn muriau'r coleg, sef lle fues i'n aros pan gefais i fy nghyfweliad felly mae gen i syniad o faint yr ystafell. Mae hi'n stafell en suite eitha brown.

Dwi angen cyrraedd y Coleg yn 'gyfforddus' erbyn 1500 ddydd Gwener, diwrnod ola'r mis, hynny yw, wedi dadbacio erbyn tri. Mae na wasanaeth yn y Capel (lluniau neis iawn yma) am 1730 gyda'r rhieni, yna ffarwelio am y tro olaf. Mae na bryd arbennig y noson honno yn y Neuadd ond tu hwnt i hynny, does gen i ddim syniad pryd neu lle fyddai'n gwneud unrhywbeth. Mae na chwech hanesydd arall yn mynd i fod yn fy mlwyddyn yn King's, felly dwi'n sylweddoli pa mor lwcus ydw i, a dwi'n bwriadu gwneud yn fawr o'r cyfle arbennig dwi wedi'i gael.

No comments: