18.9.05

Good morning everyone

Wel, mae deg diwrnod wedi pasio ers i mi flogio ddiwethaf, ond mae gen i lawer i’w ychwanegu yma. Dwi’n ofni y bydd purges blogiol fel hyn yn digwydd yn fwy aml nag adnewyddu cyson, felly maddeuwch i mi am y llith.

Beth bynnag, digon o hel esgusodio a mwy o flogio.

Heblaw eich bod chi’n byw o dan garreg neu mewn unrhyw wlad yn y byd heblaw am Awstralia a Phrydain, mae’n debyg eich bod chi wedi clywed bwrdwn diweddar y wasg Seisnig am fuddugoliaeth tim criced Lloegr wrth iddyn nhw gipio’r Lludw oddi wrth Awstralia wedi pumtheg mlynedd yn y diffeithdir. Fel cefnogwr criced, fe wnes i fwynhau’r gyfres yn fawr iawn ond fel cefnogwr Awstralia, roeddwn i’n siomedig iawn i weld perfformiadau gwan gan dim sydd wedi arfer syfrdanu gyda safon eu chwarae.

Gan mai Flintoff, Pietersen a Vaughan oedd yn chwarae’r criced da, allen i ddim mwynhau safon y chwarae gan mai Saeson oedden nhw. Rhywbeth greddfol i’w wneud gyda chefnogi Awstralia ers blynyddoedd oedd hyn, mae’n siwr. Doeddwn i ddim yn imiwn, fodd bynnag, i’r tensiwn a fu’n rhedeg drwy’r gyfres wedi’r prawf cyntaf. Dyma’r tro cyntaf ers amser i mi fod cweit mor agos i flaen y sedd, neu’n eistedd i fyny yn hytrach nac ar fy nghefn, yn gwylio criced ers amser.

Mae na sawl peth wedi codi’u pennau yn dilyn diwedd y gyfres. Mae dogfael wedi sôn yma ac yma am orymateb ac ymfalchïo cyfoglyd y wasg a'r cyfryngau yn llwyddiant y tim criced yn llawer fwy huawdl na fedra i, felly wnai ddim ond dweud fod yr holl ffys wedi llwyddo i atgyfnerthu’r rhesymau pam nad ydw i’n cefnogi timau chwaraeon Lloegr yn y lle cyntaf.

Y prawf diwethaf yn y gyfres oedd prawf diwethaf Richie Benaud tu ôl i’r meicroffôn ym Mhrydain wrth i’r hawliau teledu symud draw at Sky o Channel 4. Dwi’n hoff iawn o Benaud fel sylwebydd oherwydd ei gynildeb a’i acen hyfryd. Mae na ran o gyfweliad diddorol iawn wnaeth Benaud i News 24 yma.

No comments: