9.12.05

Beth mae'r Blaid Lafur wedi'i wneud i mi

Dyma fi'n dilyn linc o bost gan Nic ar Morfablog i wefan y Blaid Lafur yng Nghymru ac yn gofyn i'r wefan beth oedd Llafur wedi'i wneud i mi drwy roi fy nghôd post i mewn i'r map ar y chwith.

Och, yr eironi - dyma'r ateb.

4.12.05

Ymddiheuriadau a Dychwelyd

Ydw, dwi nôl.

Nôl adre a nôl ar y blog gobeithio. Mae'n flin gen i eich siomi chi i gyd (!) a diflannu ond nes i gyrraedd rhyw bwynt yn y tymor a jyst penderfynu peidio postio unrhywbeth a cheisio dal i fyny ar ôl cyrraedd adre. Dwi wedi gwneud rhyw fath o ymdrech i gadw rhaglenni a flyers o bethau dwi wedi eu gwneud a'u gweld ond mae'r wythnos ddiwethaf wedi mwsho i mewn i un yn barod heb sôn am weddill y tymor.

Mae Caer-grawnt yn le intens iawn. Pan rych chi'n gweithio, chi'n gweithio'n galed a pan nad y chi'n gweithio, rych chi'n cymdeithasu, a hynny'n egniol - yn mynd i weld rhywbeth neu yn gwneud rhywbeth. Prin iawn ydy'r amser lle mae dyn yn eistedd o gwmpas ac yn pydru. Neu'n blogio.

Dwi wedi cael tymor gret. Nes i fwynhau'r cyfnod (Political and Constitutional 1750-1914 ond o tua 1793 ish tan 1911/14 gan adael lot o bethau allan ar y ffordd mewn gwirionedd) yn fawr iawn ac er fod y gwaith yn galed, dwi'n hollol hyderus fy mod i wedi dewis y pwnc cywir. Beth sydd wir wedi gwneud y tymor ydy'r bobl. Mae gen i griw gret o ffrindiau ar draws y dair mlynedd (a thu hwnt i hynny) ac dwi'n edrych mlaen at eu gweld nhw eto yn barod.

Dwi wedi bod adre ers tua 24 awr erbyn hyn a mae hi'n *arbennig* o od i fod adre. Pan rych chi wedi arfer agor y llenni i gwrt Webbs, cerdded lawr y grisiau a gweld yr haul ar ochr y Capel ac ar draws y lawnt, jyst yn taro pen y ffynnon, dydy'r rhes nesaf o dai yn y stad ddim cweit yr un peth. Mae na afael gan y lle. Ond mae'r gafael go iawn yn dod o'r bobl a bod o gwmpas cymaint o bobl ar unwaith - mae'n arbennig o ryfedd bod o gwmpas y tŷ a hwnnw gyda dim ond fi a dau arall yma ac yn rhyfedd bod tu mewn drwy'r amser. Ddoe oedd y tro cyntaf i fi deithio i unrhywle heblaw am ar fy nhraed mewn 8 wythnos - mae'r syniad o wneud hynna'n Bow Street jyst tu hwnt.

Beth bynnag, dros yr wythnos nesaf neu rywbeth fe fyddai'n ceisio cofio rhywfaint o beth ddigwyddodd dros y tymor ayyb. Neis bod nôl.