18.9.05

Cadi 03/95 - 13/09/05


Bu farw Cadi, y gath, ddydd Mawrth ar ôl penderfynu ei rhoi i gysgu wedi i’r milfeddyg ddarganfod tiwmor ar yr iau neu’r bustl. Roedd hi wedi bod yn gwmni i ni ers deng mlynedd ac yn gymeriad gymhleth iawn. Doedd hi ddim yn hawdd dod yn ffrind iddi felly roedd cael anwyldeb ganddi yn golygu magu perthynas go iawn. Dros y dair mlynedd ddiwethaf, bu hi’n gwmni i mi bob dydd am gwpwl o oriau o leiaf wrth i mi gyrraedd adref o flaen fy rhieni felly fe ddaethon ni'n agos iawn. Fe fydd tipyn o golled ar ei hôl. Mae hi wedi’i chladdu rhwng dwy goeden yn yr ardd.

No comments: