27.9.05

Llofrudd Amser

Un o ganlyniadau bod adre ar fy mhen fy hun drwy'r dydd gyda dim llawer i'w wneud a dim ffrindiau i'w harasio (mae gen i restr ddarllen ond dyw hynny ddim yn cyfri) yw fy mod i'n gwastraffu tipyn o amser. Tra bod Nwdls yn blogio ar lafar dwi'n gwastraffu fy amser gyda'r Widget Tetris dwi wedi ychwanegu i'r dashboard ar fy iMac ac ar Stick Cricket.

Does dim angen i mi ddisgrifio pa mor addictive ydy Tetris, dwi'n siwr, ac mae Stick Cricket yn perthyn i'r un categori. Dwi'n cael trafferth mawr gyda medium pacers yn y gem yna - dwi'n medru darllen spin yn eitha da a dwi'n medru amseru'r bowlwyr cyflym yn dda fel arfer ond mae'r medium pace rhywle rhwng y ddau a dwi ddim yn medru gwneud y newid i'r amseru'n ddigon llyfn.

Peidiwch clicio ar y linc i Stick Cricket neu fe fyddwch chi'n gwastraffu gweddill eich bywyd, fel dwi'n mynd i wneud os na fyddai'n stopio'n fuan.

No comments: