29.9.05

Ar y trothwy

Dim ond neges gyflym - dwi yng nghanol pacio ar hyn o bryd ac yn mynd i gychwyn peth cyntaf bore fory felly fe fydd na ychydig o 'downtime' flickr a glasflog wrth i fi brynu weiren ethernet a cael y cyfrifiadur ar y rhwydwaith yng Nghaer-grawnt. Fe brynais i ffôn newydd ddoe, sy'n un 3G gyda chamera ac mae nifer o negeseuon gyda lluniau wedi'i gynnwys yn fy nghytundeb, felly dwi'n meddwl falle cychwyn cyfrif moblog hefyd fel mod i'n cofnodi ar y we ar dri ffrynt mewn ychydig!

Beth bynnag, well i mi fynd i gael fy swper - classic fry-up Dad ar gyfer fy noson olaf adre.

4 comments:

Aran said...

Pob lwc i ti yng Nghaer-grawnt...:-)

Blogel said...

Pob hwyl i ti was...a paid gadael i'm annwyl frawd fynd a chdi ar gyfeiliorn! ;o)

Dogfael said...

Pob hwyl yng Nghaer-grawnt - paid â gadael i'r snobiau gael ti lawr. A phen blwydd hapus hefyd.

Geraint Criddle said...

Ie, ie, gobeithio dy fod ti'n mwynhau 'n' all that. Nawr ble mae'r cofnod nesaf? Mynnwn foddhad llenyddol!