8.9.05

Hit Parade

Dwi'n berson sy'n hoff iawn o ystadegau. Os fyddai'n gwneud gwaith, fe fyddai'n hoffi gwybod yn union faint o waith sydd i'w wneud a faint yn union o amser sydd i'w wneud (dwi'm yn gwybod be fyddwn i'n gwneud heb 'word count') a dwi'n hoff iawn o ddarllen am ystadegau diddorol o'r Premiership ar wefan Sky.

Dydy hi'n ddim syndod felly fy mod i'n ffan o'r dudalen glyfar ar flickr sy'n fy ngalluogi i i weld faint o weithiau mae pobl (gyda llawer gormod o amser i'w wastraffu) wedi edrych ar fy lluniau ac ar luniau unigol.

Mae'n ddiddorol iawn i weld pa luniau yw'r rhai mwyaf poblogaidd. Mae ambell lun wedi cynnal sgwrs yn y sylwadau amdano ac felly'n uchel ar y rhestr ond yn lun diflas ac anniddorol braidd (fel hwn) ac mae patrymau am ba luniau sydd o ddiddordeb i ddefnyddwyr y safle yn dod i'r amlwg, fel poblogrwydd y 'tag' a grwp Scymraeg.

Dyma fy mhum llun mwyaf poblogaidd:

Mae'r llun cyntaf wedi cael ei weld dros ddau gant o weithiau'n fwy aml nac unrhyw lun arall.

Hwn ydy fy hoff lun i:gyda hwn yn ail agos:

No comments: