11.8.05

24/06/2005 - 1100

Dyna pryd y gorffennais fy arholiad olaf, papur HI6 ar ddiwygio seneddol ym Mhrydain yn y bedwerydd ganrif ar bymtheg a chyfraniad Garibaldi at uno'r Eidal. Dwi wedi bod yn aros am fy nghanlyniadau bob dydd ers hynny ac mae'r golau a fu mor bell i ffwrdd yn awr yng ngheg y twnel ac yn fy nallu. Erbyn wythnos i heddiw, fe fyddai'n gwybod i le fyddai'n mynd i'r Brifysgol.

Fe fydd y lleoliad yn llywio cwrs gweddill fy mywyd yn eitha drastig. Fy newis cyntaf ydy mynd i Goleg y Brenin, ym Mhrifysgol Caer-grawnt i astudio hanes. Dwi wedi cael lle, sy'n amodol ar A mewn Hanes a dwy A mewn unrhyw ddau bwnc arall (fy mhynciau lefel A ydy Cymraeg, Almaeneg, Hanes a Cherddoriaeth gyda llaw), yn dilyn prawf a chyfweliad yn ôl ym mis Rhagfyr y llynedd.

Wrth ddod i weld y gwahaniaeth rhwng y dewis cyntaf a'r dewis wrth gefn, mae beth ddwedais i am newid cwrs fy mywyd yn amlwg. Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ydy hwnnw ac mae angen o leiaf 100 o bwyntiau Tariff UCAS mewn Cymraeg a chyfanswm o 260 o bwyntiau i deilyngu fy lle yno. Dwi'n meddwl fod hyn yn gyfystyr a BCC neu BBD neu rywbeth - dwi ddim yn siwr o'r system bwyntiau o gwbl.

Penderfynais i ddewis dau gwrs mor wahanol am nifer o resymau. Wrth geisio penderfynu pa Brifysgolion i'w rhoi ar y ffurflen UCAS, fe benderfynais y buaswn i'n mynd dros Glawdd Offa i'r Brifysgol ar yr amod fy mod yn mynd i le sy'n cynnig cyrsiau o safon sy'n llawer gwell na'r rhai sy'n cael eu cynnig ym Mhrifysgolion Cymru. Gan fod y cwrs sydd ar ben fy rhestr yn un o'r rhai gorau ym Mhrydain (a'r byd), dwi'n hyderu fy mod i wedi cadw'r addewid yma.

Mae'r system lefel A bresennol braidd yn gymysglyd i rywun o'r tu allan ond un o'i phrif rinweddau ydy'r modd mae dyn yn gwybod yn union sawl marc sydd ei angen arno yn arholiadau olaf lefel A er mwyn cael graddau arbennig. Mantais amlwg hyn ydy'ch bod chi'n gallu dewis a dethol rhai arholiadau i ganolbwyntio arnynt. Un o fanteision arall y system ydy'r modd y gallwch sefyll arholiadau ym Mis Ionawr a dewis opsiynau gwaith cwrs gan roi llai o ddwr ar gerrig sauna cyfnod arholiadau'r haf. Mae hyn i gyd yn golygu fod syniad bras gen i o ba mor dda oedd angen i mi wneud mewn rhai arholiadau i gael y graddau dwi eu hangen.

Dwi ddim am gynnig unrhyw arlliw ar ba mor dda dwi'n meddwl aeth yr arholiadau gan mod i'n dueddol o gal stincars ar ol meddwl fod yr arholiad yn hawdd a minnau wedi'i fwynhau. Ond nid hir yw pob aros, oherwydd fe fyddai'n gwybod cwrs ffawd erbyn yr adeg yma'r wythnos nesaf. Croeswch popeth er fy mwyn i fore Iau nesaf.

No comments: