22.8.05

Mi wela i a'm llygad fach i

Rydw i’n ffan mawr o Marc Evans ac mae Dal:Yma/Nawr a Camgymeriad Gwych yn ddau o fy hoff ffilmiau. Roeddwn i’n disgwyl pethau mawr gan My Little Eye er bod yr adolygiadau ar IMDb yn ei feirniadu'n hallt.

Mae’r ffilm yn dilyn hanes pum person ifanc, tua diwedd eu harddegau neu yn eu hugeiniau cynnar, sydd ar webcast 24 awr am 6 mis (mewn steil Big Brother-aidd) ond mewn tŷ anferth Norman Bates-aidd yng nghanol nunlle. Mae'r ffilm gyfan wedi'i saethu trwy 'gamerau we'. Os oedd y pump yn aros yn y tŷ am chwe mis, roedden nhw’n ennill $1m yr un. Neu dyna beth roedden nhw’n feddwl oedd yn digwydd. Wrth gyrraedd ei therfyn, mae My Little Eye yn troi i mewn i slasher atmosfferig a thywyll, gyda'r camerau we yn rhoi naws voueyristig unigryw i'r ffilm.

Dwi ddim yn siwr iawn beth i feddwl am y ffilm. Mae’r stori’n olreit ac mae’r cyfan wedi’i saethu yn glyfar, yn gynnil ac yn glaustroffobig iawn. Serch hynny, mae’r cymeriadau’n fas a disylwedd, rhai o’r actorion yn wan, datblygiad y stori heb ei ymestyn ddigon hir ac mae’r llun drwy’r camerau o safon isel yn eich blino erbyn diwedd y ffilm. Dwi’n meddwl fod angen i mi wylio’r ffilm eto.

No comments: