31.8.05

I'm a genie in a bottle baby

Newydd weld y dudalen yma ar wefan y BBC. Mae'r stori am ddyn sy'n bwriadu gwerthu aer wedi'i roi mewn potel o Gymru am £24 oddi ar ei wefan drychinebus, walesinabottle.com.

Slate, Stone, Sand or Water are just a few ideas which will remind you of your birthplace, school, farm or the place you were brought up

Grêt. Doeddwn i ddim yn deall fod dwr yn rhywbeth unigryw i Gymru. Pwy fyddai'n meddwl ei bod hi'n haf a bod dim byd o werth fel hurricanes yn mynd mlaen yn y byd ...

2 comments:

Livenwealthy said...

O2 Genion

Herb said...

Ins dt. Fetznetz und ins Netz von O2 Germany2
o2