30.8.05

Sgubo'r Lludw

Dwi'n teimlo y dylwn i ddilyn y zeitgeist ar y blog yma, felly er mod i ddim am ymddangos fel mod i'n dilyn y 'dorf', dwi'n mynd i sôn am y criced.

I chi gael deall, dwi'n ffan 'go iawn' o griced, hynny yw dwi'n edrych am y sgôr ar y teledestun, roeddwn i'n arfer chwarae (dwi ddim yn dda iawn), dwi'n gwylio gemau sirol, dwi wastad yn gwylio gemau prawf a trwy wylio dwi'n golygu eistedd i lawr am bum diwrnod o flaen y teledu yn cael paned a chinio yr un pryd â'r chwaraewyr.

Felly mae'r 'ffad' o gefnogi Lloegr a mynd yn wirion dros y Lludw yn gwisgo fy amynedd i braidd. Mae'r ffaith fod 'fy' nhim wedi chwarae mor sal dros y tri prawf diwethaf (heblaw am eu hail fatiad i achub gem gyfartal yn y trydydd prawf ac ail fatiad Lloegr yn y prawf diwethaf) yn gwneud dim ond drwg i hynny o amynedd cystadleuol sydd gen i ar ôl.

Dwi ddim yn gwarafun cefnogi Awstralai o gwbl - allai jyst ddim cefnogi Lloegr mewn unrhyw chwaraeon oherwydd y cyfryngau. Maen nhw'n gwneud cymaint o ffys dros ddim byd ac yn gwneud i'r peth ymddangos fel diwedd y byd, boed y tîm yn ennill neu golli. Allai jyst ddim godde'r sylw. Mae'n rhaid mod i'n gywir gan fod Simon Davies yn cytuno gyda mi. Dwi'n gwbod fod 'Lloegr' yn cynrychioli yr England and Wales Cricket Board yn hytrach na Lloegr yn ddaearyddol, ond dwi'n methu rhoi fy nghefnogaeth i dim sy'n anwybyddu bodolaeth Cymru heblaw fel lle i gael ambell fowliwr swing, off spinner a hyfforddwr batio. Mae'r ffaith fod y llythrennau ECB yn sefyll am yr England and Wales Cricket Board yn profi eu hyfdra i'r dim. Dydy hanner y tim ddim yn dod o Loegr p'run bynnag - Simon Jones o Gymru, Geraint Jones o Awstralia / Cymru, Kevin Pietersen o Dde Affrica - throwback yn ôl i ddyddiau Graham Henry wrth y llyw gyda thim rygbi Cymru!

Beth bynnag, fe ddes i ar draws y blog hynod ddiddorol sydd wedi'i enwi yn llawn dychymyg, The Ashes. Mae hwn yn flog ardderchog i rywun sy'n gyfarwydd â chriced ac eisiau darllen sylwadau miniog a chrafog ac yn dda iawn i rywun sy'n llai cyfarwydd â'r gem a fydd yn anghofio amdani pan fydd Lloegr yn cael eu curo'n rhacs yn ystod y gyfres nesaf. Edrychwch allan am y re-enactments yn enwedig - comedi cricedol gwych (fel hwn ar y chwith).

2 comments:

Darryl said...

I noticed that you provided a link to my Ashes blog ... thanks! I have no idea what you said about it, but I'm sure it's all good. :)

Thanks mate.

seiriol said...

You're very welcome. Keep up the good work with the blog.