25.8.05

That's Cyril in Welsh in't it?

Dyna'r geiriau anfarwol ddywedodd Bobby Gould, oedd yn reolwr ar Gymru ar y pryd, wrth roi ei lofnod i mi yn ystod gem Aberystwyth vs Telford yng Nghoedlan y Parc pan chwaraeodd Neville Southall dros y clwb. Wrth edrych yn ôl, gadawodd ymateb nawddoglyd ond serchog Bobby Gould llawer mwy o argraff arnaf na osgo swta a phwdlyd Nev wrth arwyddo darnau o bapur (neu ei lyfr In Search of Perfection ar fy nghyfer i) i res o fechgyn ifanc.

Beth bynnag, y pwynt roeddwn i'n ceisio ei wneud oedd fy mod i wedi hen arfer cael fy ngalw yn bopeth dan haul ond am fy enw. Dwi wedi clywed pob jôc am cereal a brecwast (I'm going to eat you for breakfast, Weetabix, Kellogg's ayyb), wedi clywed pob ynganiad posib o'r grwp o lythrennau sy'n fy enw a wedi cael fy ngalw yn bethau mor wahanol â Zaydriol (fel enw beiblaidd) a Kasabian. Dydw i ddim yn cwyno llawer am y peth. Ond pan darllenais i'r erthygl yma sy'n cyfeirio at gamynganu enwau a gweld enwau Håkon, Jiye, Michi, Elissa, Asa, Nara a Laszlo fel rhai anodd i'w ynganu, cefais fy nghythruddo! Triwch gael enw fel Seiriol!

No comments: