31.8.05

Yr Hybysebydd Misol

Dywedodd rhywun mai ond dau beth sy'n sicr mewn bywyd - trethi a marwolaeth. Tra bod squatters ac Al Capone yn llwyddo i osgoi un a'r Rolling Stones yn llwyddo i osgoi'r llall, mae dau beth sy'n amhosib cuddio rhagddynt o fyw yn Bow Street (neu Geredigion).

Bob mis, yn ddi-ffael, mae'r Cambrian Trader a'r Monthly Advertiser yn gorwedd ar y mat. Mae'r ddau gyfnodolyn yma'n cynrychioli llawer i mi - brwydr y busnesau bach yn erbyn y cwmniau rhyngwladol mawr, brwydr crefftwyr i gadw'i ffordd o fwy i fynd a brwydr rhai dynion a merched busnes i gadw busnesau hollol ddi-bwynt a hollol anymarferol o safbwynt ariannol i fynd.

Mae dyfodiad rhain hefyd yn cynrychioli cyfle i godi gwên wrth weld eitemau od ar y naw yn cael eu gwerthu (a rhif ffôn wedi'i brintio yn hytrach na chuddio tu ôl i ffugenw fel eBay) ac i chwerthin ar ddiniweidrwydd gramadegol rhai hysbysebwyr.

Gadewch i mi roi ambell enghraifft o'r Hysbysebydd Misol a gyrhaeddodd heddiw.

We can turn your pig into valuable dry cured bacon & sausage. Sliced & packed to your requirements.

Milking Ewe - suitable for handmilking. Very quiet temperament. Ideal alternative source of milk for dairy intolerant.

All day Childcare Mes Bach Nursery, Aberystwyth.

Er mor ddoniol yw'r tri uchod, roedd na un hysbyseb yn sefyll allan yn y Monthly Advertise y mis yma ...
Two Soay Rams for sale.
Pedigree, ideal for breeding

No comments: