5.5.06

Golwg ar enwogrwydd

Cyhoeddwyd llythyr gen i yn Golwg, yr wythnos hon. Fe fuodd Dad mor garedig a sganio'r dudalen a'i hanfon i mi - wele.Dyma'r tro cyntaf i mi anfon llythyr at bapur newydd neu gylchgrawn. Roedd yr erthygl gwreiddiol yn sôn am brinder disgyblion gyda'r sgiliau priodol i fod yn rhwymwyr ac yn beiranwyr yn ardal Aberystwyth, sy'n bwynt digon teilwng, dwi'n siwr. Yn anffodus, ceisiodd Robat Gruffudd (o'r Lolfa, oedd yn cwyno) sgorio pwyntiau yn erbyn Ysgol Penweddig am allforio myfyrwyr ac am gael obsesiwn at anfon disgyblion i Gaer-grawnt a Rhydychen, sy'n lol llwyr. Roeddwn i'n meddwl mod i mewn safle eitha da i roi ychydig o brofiad a gwirionedd i mewn i'r stori. Heddiw, Golwg. Fory? Y Byd!

1 comment:

Anonymous said...

best regards, nice info film editing schools