14.5.06

Gerald Davies

Fe gefais i un o'r nosweithiau gorau alla i gofio nos Lun.

Dechreuodd y noson gyda thaith i Goleg yr Iesu, sydd tua deng munud o gerdded drwy'r dre. Roedd Cymdeithas y Mabinogi, sef Cymdeithas Gymraeg y Brifysgol, wedi trefnu i Gerald Davies ddod i siarad. Roedd ei sgwrs yn un ddiddorol iawn - fe fu'n sôn am ei amser yma'n fyfyriwr rhwng 1968 a 1971 yng Ngholeg Emmanuel yn astudio Saesneg, am ei yrfa yn chwarae rygbi a beth mae'n feddwl o chwaraeon yn gyffredinol.

Mae rhai o'r ffeithiau am y dyn yn gwneud i ddyn ddeall pa mor dalentog oedd Gerald. Ef oedd y myfyriwr cyntaf i gyrraedd y Brifysgol oedd wedi cynrychioli Cymru a'r Llewod ac fe aeth yn syth o arholiad olaf ei Finals i fynd i ymuno gyda thaith y Llewod i lawr yn Seland Newydd yn 1971, yr unig daith i guro'r Crysau Duon ar eu tir eu hun. O glywed yr oriau o ymarfer ar y cae rygbi roedd tim y Brifysgol yn gwneud yn y dyddiau hynny, does gen i ddim syniad sut llwyddodd i gwblhau ei radd.

Beth bynnag, ar ôl gorffen siarad, fe aeth criw o rhyw 14 ohonom ni o'r Gymdeithas a Gerald i'r pantheon hwnnw o brofiad culinary - Pizza Express. Fe ffeindiais i fy hun tua dwy droedfedd gyferbyn â Gerald am weddill y pryd (mae byrddau'r lle braidd yn gul) - waw! Fe benderfynais i wneud fy ngorau o'r cyfle a gofyn am ei farn ar bob agwedd allen i feddwl o rygbi heddiw a rhoi fy nwy geiniog ar faterion tebyg. Dwi ddim yn meddwl fyddai'n cael cyfle i bedlo fy mhynditri cadair esmwyth at rywun mor bwysig yn fuan, felly fe driais i gael y cwbl allan. Wele luniau!

Aethon ni ymlaen i far Emma wedyn, lle oedd gem Preston a Leeds yn cael ei ddangos (tipyn o gefnogaeth yno i Leeds) a dyna sut y bu hi am weddill y noson, Gerald a chriw oedd yn mynd yn fwy dethol o'r Gymdeithas Gymraeg a Guinness rhad. Aah, dyddiau da.

4 comments:

Tegwared ap Seion said...

Dyddiau gwych! Lluniau o'r noson ar wefan y gymdeithas :o)

Anonymous said...

I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! issa miyake aftershave Used furniture classifieds Bill free online sale

Anonymous said...

Where did you find it? Interesting read call center offshore outsourcing Coin top-loader commerical washers Symptom vicodin online

Anonymous said...

Looking for information and found it at this great site... » »