16.9.10

Mad Menyn

Dyna beth dwi'n galw pennod o Mad Men.

Does dim angen 200 o eiriau gen i ar ba mor wych yw'r gyfres yma - mae sawl un yn cynnwys Charlie Brooker wedi gweld hynny yn llawer mwy huawdl na mi.

I ddweud y gwir, mae erthyglau a blogs yn meddwi ar ba mor wych yw Mad Men yr un mor boblogaidd â'r rhaglen ei hun erbyn hyn ac wrth ddarllen un o'r adolygiadau hynny, gan David Hare yn G2 y tro hwn, fe ddes i ar draws gymal difyr iawn.

Tra bod y ddadl 'Mad Men yn berthnasol i fywyd go iawn G21 oherwydd y duwch seicolegol tu ôl i gyfalafiaeth' wedi ennill ei phlwyf, does neb (am wn i) wedi sôn am berthnasedd Mad Men i Gymru a'r iaith Gymraeg.

Neidiodd y cymal yma am y gyfres gan Hare oddi ar y dudalen:

it features aspirational characters who think they want to move up through society, but who are then haunted by the feeling that gain is loss.

Fe allai Hare fod wedi ysgrifennu'r union frawddeg am Yr Iaith!

Ac o feddwl yn ddyfnach am y gyfres, mae'r holl yn beth yn troi mewn i drosiad am y Gymraeg - Don Draper a'i hunaniaeth ansicr, dauwynebog; Peggy Olsen yn ceisio gadael hualau eu chefndir crefyddol a byw'n hyderus yn y ddinas ond yn gorfod talu'r pris am wneud; Roger Stirling yn byw'n llac cyn cael ei hanner lladd gan drawiad ac addo i ddychwelyd at ei deulu ond wedyn cefnu arnyn nhw eto fyth. Ac yn y blaen!

Sgwn i os mai gweledigaeth Matthew Weiner oedd cyfres Fawr Drosiadol am y Gymraeg...

No comments: