1.4.07

Y gorwel, yn y ddau gyfeiriad

Dwi dal yng Nghaer-grawnt er bod y tymor wedi dod i ben ers tua pythefnos. Mae hi wedi bod yn bythefnos brysur iawn. Y bwriad oedd aros yma i gael fy ngwynt ataf ar ôl i'r tymor orffen a dechrau ar yr adolygu, ond mae hi wedi troi allan yn dra gwahanol.

Mae cyrsiau gradd Caer-grawnt wedi eu rhannu'n ddau - Part I a Part II. Mae Part I yn para dwy flynedd mewn hanes felly mae pump arholiad ar y pump cyfnod dwi wedi eu hastudio dros y pump tymor diwetha gen i mewn tua dau fis.

ARGH.

Mae fformat yr arholiadau i gyd yr un fath - tair awr, tri traethawd. Ar un olwg, mae hyn yn olreit gan mai dim ond un "techneg" arholiad, h.y un math o draethawd, sydd angen ei berffeithio. Y broblem yw bod hyn yn golygu adolygu ( / dysgu) lot fawr o wybodaeth mewn amser byr.

8 pwnc (traethawd wythnosol) X 5 tymor = 40 pwnc
3 traethawd X 5 arholiad = 15 traethawd
Dyweder fy mod i'n dysgu 6 peth ar gyfer pob papur ... 6 pwnc X 5 arholiad = 30 pwnc
Dwi ddim yn cael gwybod pryd yn union mae'r arholiadau tan ddechrau tymor nesaf, ond mae tua 60 diwrnod gan i.
30 pwnc / 60 diwrnod = 1 pwnc bob 2 ddiwrnod.

ARGH.

Dymunwch lwc i fi ...

1 comment:

Linda said...

Lwc dda i ti !