7.3.06

Ie, dwi'n gwbod

Dwi'n berson diog uffernol a phrysur felly ma ceisio cael digon o amser i wneud dim byd yn anodd.

Ond ar ôl yr haeriad ar flog fy annwyl chwaer, wel, dyma

Pedair swydd dw i wedi’u cael

1. Cynorthwy-ydd Digido yn Adran Ddigido'r Llyfrgell Genedlaethol
2. Cynorthwy-ydd o fath arall yn Cymru ar y We
3. erm ...
4. myfyriwr?

Pedwar ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd

1. The Silence of the Lambs
2. The Producers (fersiwn 1968)
3. Dal:Yma/Nawr
4. Star Wars VI: Return of the Jedi

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw

1. Maes Ceiro, Bow Street
2. Clarach
3. Maes y Garn, Bow Street
4. Coleg y Brenin, Caer-grawnt

Pedwar rhaglen teledu dwi’n eu caru

1. Big Train
2. Bandit
3. Big Brother
4. Ramsay's Kitchen Nightmares

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau

1. Krakow
2. Lyon
3. Amsterham
4. Berlin

Pedwar o’m hoff brydau bwyd

1. Bins a chaws ar dôst
2. Pizza Margherita syml
3. Cinio Sul cig eidion, pwdin swydd efrog, pys, moron, tatws, grefi
4. Double Quarter Pounder with Chesse Meal mawr gyda Coke

Pedwar gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd

1. Facebook
2. GMail
3. Flickr
4. Chelsea

Pedwar lle hoffwn i fod yn y munud hwn

1. Tua pum awr ymlaen neu yn ôl mewn amser
2. Yn fy ngwely, adre (ma'n bellach oddi wrth y llawr na'r un yma)
3. Yn ymyl y môr, unrywle, preferably yng Nghlarach
4. New York

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio

(Dwi'n darllen ... )

1. Dogfael
2. dafydd
3. Bachgen o Bontllanffraith
4. Golygon Gasyth