3.7.06

Llythyrau o'r Taleithau

Helo bawb.

Dwi'n ysgrifennu'r nodyn yma ar gyfrifiadur yn lolfa "cwnselwyr" Camp Walden, ar ol fy niwrnod cyntaf i ffwrdd. Dwi'n methu credu mod i dim ond wedi bod yn bedwar diwrnod ers i'r plant gyrraedd. Mae fy mhen a fy nghorff yn dweud wrtha i ei bod hi wedi bod yn dipyn hirach na hynny.

Mae'r gwersyll yn llai na'r disgwyl a'r cyfleusterau ychydig mwy o slap dash. Fodd bynnag, mae fy mechgyn (Beau, Danny (mae'r ddau yna ar fin bod yn broblem), Andrew S, Andrew W, Jordan a David) wedi gwneud yn siwr fy mod i'n ymwybodol bod ein caban (sef yr un hynaf a'r mwyaf groti o'r holl rai yma) yn llawer mwy moethus na'r rhelyw o wersyllau. Mae hi'n anodd iawn i fyw gyda chwech bachgen 11-2 mlwydd oed a dau gwnselwr arall (Matt o Fanceinion a Brandon o Fontreal) oherwydd mod i wedi arfer gyda fy annibyniaeth yn Nghaer-grawnt.

Cwnselydd ydy enw fy swydd a be dwi'n neud ydy mynds o gwmpas gyda'r plant o activity i activity, bod yn athro, ffrind gorau a rhiant. Reit, amser i fynd - wedi bod ar y we ers gormod o amser.

Dwi'n iawn, saff, mwynhau ayb, gyda llaw.

Hwyl,
S